SES 37
SES Group stärker Sveriges försvar genom expansion till Östersund

SES Group etablerar verksamhet i Östersund genom sitt dotterbolag SES Integration. Företaget kommer att leverera förbandsnära underhåll och produktionskapacitet av försvarsmateriel. Målet är att aktivt bidra till att förstärka Sveriges försvarsförmåga.

SES Group har sedan länge verksamhet i Norge och Finland med viktiga roller i respektive försvarsmakts operativa underhåll och materialförsörjning. SES Integration tar nu dessa kompetenser till Östersund och Sveriges Försvarsmakt.

"Den satsning som SES Group gör i Östersund gynnar alla. Fler arbetstillfällen tillförs regionen och det blir en viktig del i vår fortsatta tillväxt. Dessutom gynnar SES etablering ett nätverk av annan lokal industri. Vi är stolta över vårt bidrag till ett säkrare Sverige och Europa." säger Östersunds kommunstyrelseordförande Niklas Daoson.

"NATO-korridoren är en viktig region för att starkt bidra till fred och säkerhet i Europa. Genom etableringen i Östersund placerar SES-koncernen sig mitt i den strategiskt viktiga korridoren. Tillsammans med Ritek AS och Conlog Oy bildas ett starkt bälte och en nordisk supporthubb med lokala anpassningar samt nordisk integration skapas." säger Sverker Göranson, tidigare Överbefälhavare i Sverige och numera senior rådgivare åt SES Group.

"Vi är entusiastiska över vår närvaro i Östersund och för att vara en del av en region med sådan strategiskt viktig betydelse. Vårt mål är att erbjuda innovativa, flexibla och högkvalitativa lösningar som kommer att gynna regionen och våra kunder samt partners." säger Ola Lundqvist, VD för SES Group.

"Vi är fast beslutna att bidra till Östersund och stärka vår position som en betrodd partner till militärt och civilt försvar." avslutar Ola Lundqvist.

Kontaktperson: Christer Kjellkvist, telefon +46 76-018 77 87, epost christer.kjellkvist@sesinteg.com

SES Group http://sesinteg.com/
Skyddsmasken säkrar frisk luft
SES har slutit ett ramavtal, med Försvarets Materielverk omfattande Ansiktsskydd 90 inklusive tillbehör (Skyddsmask 90). Avtalet sträcker sig över 7 år med ett ordervärde på ca 1,7 miljarder SEK . I och med detta säkerställs en viktig förmåga inom Sveriges gränser och leveranser de kommande 7 åren tryggas för både det militära och civila försvaret samt till ett flertal övriga myndigheter och organisationer.
Folkmasken
Fredag 13 maj levererades de fyra första CV90 "Kampstöttevognene" vid en ceremoni hos RITEK, i Levanger.

En nära och iterativ samverkan mellan norska kunden Försvarsmateriell (FMA), BAE Hägglunds och RITEK, har möjliggjort att operativ effekt kan levereras, med kvalitet på rekordtid, med bibehållen budget.

Bra gjort!

Låt oss fortsätta nyttja denna samverkan, kompetens och infrastruktur för att gemensamt leverera kvalitet, i tid, enligt budget för att skapa operativ effekt i Norge och i Norden.

CV90 Kampstöttevogn
SES Group

Fills the gap

Bringing industry and government agencies together to speed up the acquisition processes.
Civil Protection
Mobile solutions and customized vehicles for emergency and rescue services and industry customised to provide desired capabilities in time.
Security and Defence
Mobile protected shelters and customized vehicles with integrated command, control and communications facilities.
We have vast knowledge and experience
At SES Group we are able to offer a wide range of services in the civil and defence spheres.
Contact us today to see what we can offer you.
Geo security politics
Senior advisor level understanding of national and international geopolitical situations.
Industry and defence
Competences and experience from military organizations, security organisations, defence industry, vehicle industry.
Legal
Legal competences for national and international business co-operation.
This website uses cookies to ensure you get the best experience. By clicking OK you agree to allow us to use basic information which you can find more information about here.
OK