SES 37
Skyddsmasken säkrar frisk luft
SES har slutit ett ramavtal, med Försvarets Materielverk omfattande Ansiktsskydd 90 inklusive tillbehör (Skyddsmask 90). Avtalet sträcker sig över 7 år med ett ordervärde på ca 1,7 miljarder SEK . I och med detta säkerställs en viktig förmåga inom Sveriges gränser och leveranser de kommande 7 åren tryggas för både det militära och civila försvaret samt till ett flertal övriga myndigheter och organisationer.
Folkmasken
Fredag 13 maj levererades de fyra första CV90 "Kampstöttevognene" vid en ceremoni hos RITEK, i Levanger.

En nära och iterativ samverkan mellan norska kunden Försvarsmateriell (FMA), BAE Hägglunds och RITEK, har möjliggjort att operativ effekt kan levereras, med kvalitet på rekordtid, med bibehållen budget.

Bra gjort!

Låt oss fortsätta nyttja denna samverkan, kompetens och infrastruktur för att gemensamt leverera kvalitet, i tid, enligt budget för att skapa operativ effekt i Norge och i Norden.

CV90 Kampstöttevogn
SES Group

Fills the gap

Bringing industry and government agencies together to speed up the acquisition processes.
Civil Protection
Mobile solutions and customized vehicles for emergency and rescue services and industry customised to provide desired capabilities in time.
Security and Defence
Mobile protected shelters and customized vehicles with integrated command, control and communications facilities.
We have vast knowledge and experience
At SES Group we are able to offer a wide range of services in the civil and defence spheres.
Contact us today to see what we can offer you.
  • Geo security politics

    Senior advisor level understanding of national and international geopolitical situations.

  • Industry and defence

    Competences and experience from military organizations, security organisations, defence industry, vehicle industry.

  • Legal

    Legal competences for national and international business co-operation.

This website uses cookies to ensure you get the best experience. By clicking OK you agree to allow us to use basic information which you can find more information about here.
OK